Idervall Fastigheter
En del av Norrköping sedan 1930-talet

Välkommen till IDERVALL Fastigheter. Vi har verkat på olika sätt i Norrköpings stad sedan början av 1900-talet. I fem generationer har vi byggt, utvecklat och förvaltat fastigheter med olika omfattning sedan dess.

Vi arbetar främst med kommersiella lokaler för industri, kontor & handel

Vår historia

Vi är ett familjeägt fastighetsbolag och vår familj har förvaltat fastigheter sedan 1930-talet.

Vårt mål är att expandera vår verksamhet i Norrköping och IDERVALL Fastigheter är ett samlingsnamn för flera fastighetsbolag. Innehavet består främst av industrifastigheter med bra lägen i Norrköpings större industriområden.

Styrelsesammanträde den 22 januari 1944. Fr. v. syns B. Meyer, B. B. Gustavsson, E. Sundblad, K. Holmberg och J. Journath
Bild från Styrelsemöte 1944 då Norrköpings Byggmästareförening fyllde 50 år.

Söker du lokal?
Hör av dig!

Vårt fastighetsinnehav består främst av industrifastigheter i centrala lägen.

Nytt hos Idervall Fastigheter

Tovisol är ett företag som erbjuder teknisk isolering.  De erbjuder sina kunder ett helhetskoncept inom isolering och kunderna finns främst inom bygg- och fastighetsbranschen men också

Läs mer

Nu har LA Jour & Säkerhet flyttat in i våra lokaler på Maskingatan!Företaget startades 2009 av Fredrik Carlson samt Johan Lager och är ett lokalt

Läs mer

Vår hyresgäst Dialect har sitt företagscenter i våra lokaler på Maskingatan. De levererar helhetslösningar inom IT och fungerar bl.a. som en outsourcad IT-avdelning.Nu förnyar Dialect

Läs mer