INREDNING.

ARKITEKTUR.

FINSNICKERI.

BYGGNATION.


MER ÄN DESIGN


Vi. är med från tanke till verklighet

Vi arbetar med arkitektur & inredningsprojektering och tillsammans med er  vill vi med vår kunskap, kreativitet och vårt engagemang förverkliga era visioner anpassade till platsen och till byggnadens arkitektur. Vi tror på att skapa hållbara och gedigna lösningar som håller över generationer!

- Målet är självklart: att du som kund känner dig välkommen, hörd och att du blir nöjd med det färdiga resultatet!


Vi erbjuder tjänster som: Analyser, Skissarbete, Idékoncept, Visualisering, Ritningar & Bygglovshandlingar, Projektering av inredning, Belysningsdesign, Projektering, Byggnation & Projektledning.

PRIVATHEM OCH INREDNING


Förutom själva utformningen av boendemiljöer och lokaler,  tillverkar vi också specialinredningar. Det gör kollegorna på Nyköpings Finsnickeri och byggnation görs av våra partners på Bordex AB.

Vi kan erbjuda att hålla i hela kedjan från idé till färdig produkt/miljö. Det kan vara allt från kök, badrum, inredning & snickerier till villor, attefallshus, utemiljöer, kontor, lokaler och mangårdsbyggnader.

PROJEKTERING AV MILJÖER I KOMMERSIELLA LOKALER


Vi projekterar förändringar så som om- och tillbyggnation av lokaler & kontor vilket inkluderar analys av relationen verksamhet kontra lokal samt planering  av arbetsplatser och funktioner. Dessa projekt omfattar ofta hela inredningskoncept inklusive bestyckning av arbetsplatser samt ljud och ljus. Vi hjälper till med idéskisser, förslagshandlingar, presentationer, visualiseringar och ritningar samt att vi genomför byggnation inklusive projektledning via kollegorna på byggbolaget Bordex AB. 

BYGGNATION & PROJEKTLEDNING


Genom vårt partnerskap med Bordex AB inom  byggnation kan vi erbjuda och har genomfört många kvalitativa  om,- till- och nybyggnationer av exempelvis villor men också av kommersiella fastigheter.

Bordex har genomfört flera renoveringar och försiktiga ombyggnationer av kulturbyggnader samt mangårds-byggnader under åren. Vi hjälper er från idé till verklighet med idékoncept, skissarbete, layouter, ritningar, projektledning och byggnationen.

HUR GÅR DET TILL?


Vi. tar er från idé till verklighet

Här beskriver vi hur ett projekt kan gå till och hur en arkitekt eller inredningsarkitekt arbetar för att hjälpa er framåt med er idé