REFERENSER.

Så många roliga projekt vi har genomfört under åren!

Här följer ett axplock av dem.

MER ÄN PROJEKTERING


Vi. kan stötta era företagsvisioner

Vi hjälper fastighetsägare och hyresgäster med lokalanpassningar!

Det kan vara snabba analyser och förslag inför exempelvis kontraktsförhandlingar såväl som projektering av inredning & ombyggnation, visualiseringar,

planritningar & bygglovshandlingar!

Vi har mer än 14 års erfarenhet av inredningsprojektering och styrkan i arbetet ligger i engagemang, flexibilitet, lyhördhet och förmågan att arbeta med helhet och samtidigt måna om detaljerna. Målet är att skapa praktiska och intressanta lösningar anpassade utifrån företagets och lokalernas förutsättningar. Vi kan hjälpa till med behovsanalys gällande lokaler för att sedan skapa idékoncept, ritningar, visualiseringar och underlag för upphandling av möbler och byggnation för att ni ska kunna komma vidare i processen.


Vi tror på den lilla organisationens flexibilitet och genom att arbeta med partners med olika kompetenser kan vi på ett effektivt vis ta in kompetenser utifrån uppdragstyp och behov. Vi har ett nära samarbete med Nyköpings Finsnickeri och med byggbolaget Bordex AB, och våra kollegor kan tillverka och montera det mesta med stor yrkeskunnighet och känsla för ordning och kvalitet.

idékoncept inredning
analys layout kontorsytor
skissarbete analys utredning
ytor utredning arkitekt

Analyser & koncept


Vi kan bistå med att genomföra analyser av behov och möjligheter vid exempelvis byte av hyresgäster i en fastighet eller vid ombyggnation av lokaler och kontor.

Vi kan även bistå med att göra presentationer och underlag för att exempelvis skriva hyreskontrakt samt för att ta in offerter innan beslut. 

Spendrups entre inredning arkitekt norrköping
Spendrups huvudentre höglager arkitektur
Spendrups grafisk betong konst inredning arkitekt
Spendrups inredning matsal design arkitekt norrköping
Spendrups specialtillverkad inredning möbler kontor
Spendrups kontorsmöbler design snickeri
Spendrups biophilic design kontor
Spendrups specialtillverkat möbler kontor
Spendrups biofilisk design kontor
Spendrups design koncept möbler kontor
Spendrups konferens grafisk form inredningsarkitekt norrköping
Spendrups konferens grafik inredning kontor
Spendrups textil gardiner inredning inredningsarkitekt norrköping
Spendrups möbler lounge inredning arkitekt textil
Spendrups ljusdesign grafisk formgivare
Spendrups glasparti grafiskt tryck
Spendrups specialritat inredningsdesign arkitekt
Spendrups specialritat inredningsarkitekt
Spendrups handfat deisgn kauppi biophilic design

Spendrups Höglager


När Spendrups byggde sitt enorma höglager i Grängesberg ansvarade vi för idéarbete, projektering och genomförande av inredningsprojekteringen i nära samarbete med familjen Spendrups och arkitekten på Mondo.

Vi ritade specialmöbler och byggde dem i snickeriet. Annan inredning valdes med omsorg och levererades av svenska kvalitetsmärken. Materialen valdes utifrån verksamhet och plats med koppar, ask, golv av magnetit i entrén och kulörer ur varumärket.

Deisgnkoncept inredning hotell
Konceptualisering inredning
First Hotel Linköping Idervall
renovering hotell inredningsarkitekt
Inredning specialritat arkitekt
Koncept hotel arkitekt specialritat
Inredning arkitekt norrköping hotell
Hotel design inredningsarkitekt grafik ljusdesign
Grafisk formgivning armatur ljusdesign

First Hotel

Samtliga rum och korridorer i hotellet renoverades i sin helhet. Vi skapade helhetskonceptet tillsammans med kunden vilket resulterade i olika utseende i olika typer av rum med detaljer ur Linköpings historia.

Konceptet byggdes runt betydelsefulla platser i staden samt kända profiler från densamma där korridorerna utsmyckades med kollage och olika färgscheman. Också rummen smyckades med delar av samma koncept. Vi genomförde all fotografering samt det grafiska arbetet. Vi tog också fram skisser och ritningar på specialtillverkade möbler och gjorde alla materialval.

Askersunds Rådhus
kulturmiljö inredning
gardiner textil inredning arkitekt
koncept design foto
textil inredningsdesign
kultur känslig miljö arkitekt
vigselrum rådhus fastighet
möbeldesign snickeri

Askersunds rådhus


Askersunds rådhus är en av stadens kulturbyggnader uppförd i början av 1780-talet efter stadsbranden 1776 och ritades av Thure Wennberg. Under 2011 var behovet stort av att ta steget och föra in ny teknik i rådhussalen och man ville se en förändring i uttrycket. Det fanns också behov av att se över akustik och belysning.

Vi valde att arbeta med klassiska svenska möbler och sobra kulörer för att lyfta fram deltagarna snarare än interiören. All teknik gömdes i tak och vägg.

SCB ombyggnation huvudkontor örebro arkitekt
SCB ombyggnation kontor akustik norrköping arkitekt
SCB belysning design inredning arkitekt
SCB akustik kontor ljusdesign
SCB grafisk form konst akustik inredningsarkitekt
SCB renovering hyresgäst kontor lounge inredningsarkitekt
SCB ombyggnation kontor naturligt ljus norrköping arkitekt
SCB öppet kontor akustik design
SCB renovering hyresgäst kontor pentry inredningsarkitekt
SCB samtalsrum öppet kontor arkitekt
SCB  samtalsrum inredning möblering kontor renovering
SCB layout öppet kontor inredning ombyggnation
SCB layout öppet kontor inredning design
SCB inredning Detalj akustik kontor
SCB konceptskiss idekoncept

Statistiska Centralbyrån, SCB


När Norrporten byggde om åt SCB för att effektivisera ytor skapade vi miljöer med fokus på hållbarhet, mötesplats och yteffektivitet. Ombyggnationen pågick under mer än ett år och under tiden hanterade vi alla logistik kring omflyttningarna av ca 500 arbetsplatser.

Projektet innehöll tät kommunikation med ledning och arbetsgrupp och vi skapade utställningar och informativa presentationer för personalen samtidigt som vi hanterade all inredningsprojektering från idéarbete, konceptutformning och upphandling till montage och färdigt resultat.

Atlas copco Epiroc visualisering ny byggnad arkitekt koncept
Atlas copco Epiroc visualisering fasad arkitekt koncept
Atlas copco Epiroc visualisering koncept fasad arkitekt norrköping
Atlas copco Epiroc analys kontorsytor effektivitet
Atlas copco Epiroc entreplan ritning layout kontorsbyggnad
Atlas copco Epiroc planritning pl1
Atlas copco Epiroc planritning pl2
Atlas copco Epiroc sektion ritning
Atlas copco  kontorsrenovering design arkitekt akustik
Atlas copco  inredning design arkitekt akustik
Atlas copco  designkoncept varumärke design arkitekt norrköping
Atlas copco  inredning design möbler kontor akustik
Atlas copco  varumärke koncept grafisk formivare
Atlas copco  grafisk formgivning glasparti kontor inredning
Atlas copco  Grafisk design inredningsarkitekt norrköpin
Atlas copco  koncept design kontor fastighet incheckning
Atlas copco skyltning signage grafisk form

Atlas Copco/Epiroc

Tillsammans med min kollega Helena Jansson har jag arbetat med Atlas Copco, nu Epiroc, i många år med layouter av kontorsytor, ombyggnationer, renoveringar samt med de grafiska profilerna och inredningarna i miljöerna. Här är bara ett exempel.

Vi arbetade även med ett framtidsprojekt gällande en ny byggnad - "The training center" med 12.000 kvm runt en stor öppen atriumdel. Plats allokerades för ca 350 arbetsplatser, utbildning med klassrum, konferenscenter samt monteringshallar.

Kommuninvest Fenixhuset
mötesrum inredning arkitekt
renovering kontor
konferens ljusdesign
belysning design inredningsarkitekt
ljusdesign belysning kontor
konferens arkitekt möbler inredning
kulturhus miljö ljus belysning
möbler design
Fenixhuset Gaida Idervall 19
Fenixhuset Gaida Idervall 24
Fenixhuset Gaida Idervall 26
örebro design inredning arkitekt
grafisk form utställning
ljusdesign linköping norrköping

Kommuninvest Fenixhuset


Kommuninvest ägs och styrs av sveriges kommuner och arbetar med finansiering och investering. När de valde att totalrenovera byggnaden Fenixhuset om ca 2500 kvm var vi totalansvariga för projektet med skissarbete, projektering, byggnation samt inredningsprojektering. Vi gjorde stora men ändå varsamma ingrepp i byggnaden och tog till vara varje kvadratmeter. I de gamla valven i källarplan skapade vi mötescentrum med väldigt speciell karaktär. Totalt ca 120 arbetsplatser, 5 konferenser för 12-24 pers, 18 mötesrum m.m.

Nethouse Gaida Idervall arkitekt
Nethouse Gaida Idervall koncept
Nethouse grafisk formgivning
grafisk form inredning design kontor
lounge företagskoncept
inredningskoncept arkitekt
specialdesign matta kontor
mötesrum layout koncept
grafisk design glaspartier
konceptutveckling
möblering layout ritning
kontor utveckling
ljus dagsljus design
kontor ytor layout

Nethouse


Nethouse är ett företag som hjälper företag att organisationer att digitalisera sina verksamheter. När de hade behov av att omdana sina lokaler såväl fysiskt som rent estetiskt, ansvarade vi för hela projektet med såväl skissarbete, projektering och byggnation som för all inredningsprojektering. Vi band samman två plan genom att öppna upp en betydande del i bjälklaget för skapa ett stort atrium där pausrum för personalen blev till ett centrum på plan 1 med balkong runt på plan 2.

Inredning arkitekt design akustik
Inredningsdesign reception kontor CAB
Grafisk form design glasparti
Specialsnickeri varumärke koncept
Ombyggnation kontor fastighet arkitekt
Interior design koncept utveckling

CAB Group AB

CAB Group AB är marknadsledande inom systemstöd och tjänster inom fordons- och fastighetsbranschen. När deras huvudkontor behövde omdanas totalt stod vi för den grafiska formen, allt layoutarbete, alla ritningsunderlag samt för inredningsprojekteringen. ca 1150kvm byggdes om helt och ca 100 arbetsplatser flyttas om till att bli mer effektiva, funktionella och attraktiva. Vi skapade mötesrum, reception och pausrum och specialtillverkade snickerier för att bygga in företagsprofilen på ett kvalitativt vis.