VÅR PROCESS.

-"Vi tror att en bra miljö skapad med eftertanke kan bli både hållbar, vacker, funktionell och också lönsam i längden där de som vistas mår bra!"

SÅ HÄR ARBETAR VI


Vi. hjälper dig genom projektet

Förutsättningar                  Idéarbete                 Koncept & förslag           Budget & avtal                  Produktion                     Installation         


FILOSOFI

Att arbeta med transparens tillsammans med våra kunder ser vi som en självklarhet!

  Vi är engagerade, nyfikna och öppna för nya idéer samtidigt som vi värdesätter det hållbara och basala. Det är vår roll som designer, inredningsarkitekt och arkitekt att lyssna, att reflektera, att ge råd och att skapa förutsättningar för dig som kund  att kunna förverkliga ditt projekt.


VISION

Vi vill förverkliga våra kunders visioner genom att med vår kompetens ta till vara platsens värden och kundens intresse och därigenom skapa miljöer och produkter med eftertanke vilka är både hållbara, vackra, funktionella och lönsamma i längden där de som vistas mår bra.

Kommersiella bygg- och inredningsprojekt

När det gäller mer komplexa projekt hanterar vi Utredningsskeden, Programskeden med gestaltningsprogram, Systemskeden med handlingar för upphandlingar samt Bygghandlingar. Läs mer i vår skrift om hur vi arbetar nedan!

Här beskriver vi det lite enklare projektet, som exv om- och tillbyggnad av villan eller nytt kök/badrum.

IDÉKONCEPT

Vid vårt första möte går vi igenom era tankar tillsammans för att kunna estimera en övergripande kostnad. Om det gäller exv ett kök så gör vi sedan en första layout med övergripande ritningar, enkla 3D-bilder samt för-klaringar på idékonceptet.  Vi bifogar även offert och en tidplan och för detta första idéarbete betalar ni en mindre fast summa enligt överenskommelse. 

  Är det ett mer komplext projekt återkommr vi med förslag på en uppdragsbekräftelse och kostnad för fortsatt arbete innan vi startar det initiala idékonceptet, vilket i sig kan vara en fristående del.

FÄRDIGT PROJEKT

Vi monterar alltid åt er och ser till att finishen är i toppklass. Handmålade snickerier slutmålas, passbitar och lister mot övriga byggnadsdelar kapas till och målas - allt på platsen. Vi går igenom funktioner och gör en besiktning tillsammans så att allt är som avtalat.

  Det går alltid bra att komplettera i efterhand eftersom alla våra lösningar är specialtillverkade för just ert projekt.HANDLINGAR

Nu utvecklar vi idékonceptet till en slutgiltig lösning. Rör det sig om en befintlig byggnad tar vi  fler mått och tittar  på vad som ska bevaras, förutsättningarna på plats och ev restriktioner.

  Vi arbetar nu fram detaljerade handlingar inkl byggritningar där mått, utformning, stil och funktioner preciseras och stämmer av ytterligare så att vi vet om bygglov behövs och isf genererar vi bygglovshandlingar.  En tidplan tas fram för produktion och budgeten korrigeras med eventuella ändringar som tillförts projektet. Produktion i snickeriet bokas in.

VISUALISERING

Även om vi arbetat fram enkla 3D bilder tidigare, kanske det finns behov av att mer exakt visualisera olika lösningar innan produktion och byggnation. Speciellt om det rör sig om att bygga helt nytt då det kan underlätta att se alla samband för att kunna ta bättre beslut.

 

PRODUKTION & MONTERING

Nu är projektet igång. När vi tillverkar inredningen och står för byggnationen kan ni ändra vissa detaljer i utförandet ganska långt in i processen. Vi ansvarar för hela projektet i form av snickerier och byggnation ser alla installationer och underentreprenörer samordnas. Om vi inte har totalansvaret är det ni själva som ser till att allt är förberett för montage..

  Vid exv en köksbeställning betalar ni halva beloppet innan vi startar tillverkning och resterande innan vi levererar. 

BELYSNINGS-

DESIGN

När man gör om och flyttar funktioner  och byter ytskikt är det en god ide att även ta med belysningsdesign. Om så är fallet går vi igenom era behov och inkluderar det i projektet.

  Vi visualiserar samt ger förslag på lösningar gällande placering och typer av ljus samt ger förslag på produkter.

  Denna tjänst betalar ni för utifrån en i förväg överenskommen summa.

För att underlätta för dig som kund och för att arbetet tillsammans ska gå smidigt har vi tagit fram några skrifter om de olika skedena i processen med om-, till- och nybyggnation för privatpersoner och för företag med lite mer komplexa projekt.