VÅR PROCESS.

-"Vi tror att en bra miljö skapad med eftertanke kan bli både hållbar, vacker, funktionell och också lönsam i längden där de som vistas mår bra!"

SÅ HÄR ARBETAR VI


Vi. hjälper dig genom projektet

FILOSOFI

Att arbeta med transparens tillsammans med våra kunder ser vi som en självklarhet!

  Vi är engagerade, nyfikna och öppna för nya idéer samtidigt som vi värdesätter det hållbara och basala. Det är vår roll som designer, inredningsarkitekt och arkitekt att lyssna, att reflektera, att ge råd och att skapa förutsättningar för dig som kund  att kunna förverkliga ditt projekt.


VISION

Vi vill förverkliga våra kunders visioner genom att med vår kompetens ta till vara platsens värden och kundens intresse och därigenom skapa miljöer och produkter med eftertanke vilka är både hållbara, vackra, funktionella och lönsamma i längden där de som vistas mår bra.

Kommersiella bygg- och inredningsprojekt

När det gäller mer komplexa projekt hanterar vi Utredningsskeden, Programskeden med gestaltningsprogram, Systemskeden med handlingar för upphandlingar samt Bygghandlingar. Läs mer i vår skrift om hur vi arbetar nedan!

Förutsättningar                  Idéarbete                 Koncept & förslag           Budget & avtal                  Produktion                     Installation         


Vi designar & ritar specialsnickerier, hjälper till med layouter för renovering eller ombyggnation och gör ritningar för bygglov i ditt projekt.

Så här går det till!

IDÉKONCEPT

Vid vårt första möte går vi igenom era tankar & idéer för att kunna estimera en övergripande kostnad både för vårt arbete och för produktion/installation av exempelvis ett kök. Sedan tar vi fram en layout med övergripande ritningar, enkla 3D-bilder. För detta betalar ni en fast summa enligt överenskommelse. 

  Vid mer komplexa projekt återkommer vi med förslag på en uppdrags-bekräftelse inklusive kostnad för fortsatt arbete och föreslagen etappindelning. 

FÄRDIGT PROJEKT

Vi monterar alltid åt er och ser till att finishen är i toppklass. Handmålade snickerier slutmålas, passbitar och lister mot övriga byggnadsdelar kapas till och målas - allt på platsen. Vi går igenom funktioner och gör en besiktning tillsammans så att allt är som avtalat.

  Det går alltid bra att komplettera i efterhand eftersom alla våra lösningar är specialtillverkade för just ert projekt.HANDLINGAR

Vi arbetar nu fram konceptet och rör det sig om en befintlig byggnad tar vi  fler mått och tittar  på vad som ska bevaras, och eventuella restriktioner.

  Vi arbetar fram detaljerade handlingar där mått, utformning, stil och funktioner preciseras och stämmer av ytterligare. Behövs det ett bygglov genererar vi bygglovs- och konstruktionsritningar samt kontrollplan.  En tidplan tas fram för produktion i snickeriet om projektet inkluderar finsnickerier.

VISUALISERING

Även om vi arbetat fram enkla 3D bilder tidigare, kanske det finns behov av att mer exakt visualisera olika lösningar innan produktion och byggnation. Speciellt om det rör sig om större renoveringar, ombyggnationer eller nybyggnation då det kan underlätta att se alla samband för att kunna ta bättre beslut.

Det kan vara en del i projektet eller som en fristående tjänst.

 

PRODUKTION & MONTERING

När vi tillverkar inredningen och står för byggnation och installation kan ni ändra vissa detaljer i utförandet ganska långt in i processen. I detta fall samordnar kollegorna på byggbolag och snickeri samtliga installationer och under-entreprenörer. Om vi endast gör en del av projektet är det ni själva som ser till att allt är förberett när vi exempelvis kommer och installerar en köksinredning.

  Vid snickeribeställningar betalar ni halva beloppet innan tillverkning och resterande innan leverans. 

BELYSNINGS-

DESIGN

När man gör om och flyttar funktioner  och byter ytskikt är det en god ide att även ta med belysningsdesign. Om så är fallet går vi igenom era behov och inkluderar det i projektet.

  Vi visualiserar samt ger förslag på lösningar gällande placering och typer av ljus samt ger förslag på produkter.


HJÄLP MED ATT KOMMA IGÅNG!


Vi. erbjuder tjänstepaket

Har du idéer men vet inte riktigt vilken väg du ska gå? Är du osäker på om dina tankar kommer gå att förverkliga eller ge det resultat du önskar?

Ibland måste man göra en första analys för att överhuvudtaget komma igång. Kanske vet du inte riktigt om det du funderar på verkligen är lösningen till ditt problem!


I det läget kan det vara skönt att känna att du kan få professionell hjälp till en lägre fast kostnad för att få ett lite enklare initialt förslag. 


Därför har vi skapat två olika tjänstepaket:

Idékoncept & Renoveringshjälpen.

KÖP ETT IDÉKONCEPT

För enstaka funktioner i din bostad som kök/bad/hall & förvaring exempelvis.

KÖP VÅRT PAKET RENOVERINGSHJÄLPEN

För renoveringsprojekt runt

50-75 kvm.