Idervall fastigheter
Vår historia

Vi har verkat på olika sätt i Norrköpings stad sedan början av 1900-talet. I fem generationer har vi byggt, utvecklat och förvaltat fastigheter med olika omfattning sedan dess. Nu skapar vi vår framtid tillsammans med våra hyresgäster!

Vår historia

Den 12 september 1889 föddes John Journath, Susann Idervalls’s mammas morfar och den första generationen fastighetsutvecklare. IDERVALL Fastigheter är nu generation nummer fem som förvaltar fastigheter, bestående främst av Susann och Eric Idervall. Sedan 2017 har vi drivit företaget men har främst under 2018 gått över helt till denna verksamhet.

Susann är utbildad Data- och Elektronikingenjör men också Informationsdesigner och har sedan 28 års ålder drivit en mängd företag. Ett av de senare företagen, GAIDA Inredningsprojektering i Örebro, startades 2008 med kollegan Helena Jansson med fokus på Arkitektur och Inredningsarkitektur.

Mannen som lade grunden för det arkitektoniska intresset var alltså John Journath, utbildad ingenjör som arbetade i bl.a. byggnadsfirman Lindblad & Palmqvist, hos arkitekt Gustaf Paulson och i firma J.G. Swartz. 1922 startade han ett eget bolag och uppförde tidigt Ritz Hotell.
1926 valdes John Journath in i styrelsen i Norrköpings Byggmästareförening. Inom John Journath Byggnadsbyrå byggdes från 1930-talet fram till 1960-talet ett stort antal av de byggnader som ses i Norrköping idag.

År 1967 gick John Journath bort och fastighetsförvaltningen övertogs av barnen som i John Journath Fastighetskontor HB förvaltade fastigheterna.
Kvarvarande fastighetsbestånd delades upp i tredje generationen mellan Karin Idervall och John-Olof Journath.

1998 övertogs sedan delar av fastigheterna av den fjärde generationen via IVT-Fastigheter fram till 2013, då hela beståndet såldes av externt.

Styrelsesammanträde den 22 januari 1944. Fr. v. syns B. Meyer, B. B. Gustavsson, E. Sundblad, K. Holmberg och J. Journath
Bild från 1937 från skriften Norrköpings Byggmästareförening 50 år.
Gammal annons för John Journath Byggnadsbyrå.
Bild från 1937 från skriften Norrköpings Byggmästareförening 50 år.

Nu startar vi om mot framtiden. Vi tänker långsiktig förvaltning över generationer. Vårt mål är att växa och skapa ett blandat innehav av fastigheter främst i Norrköping med omnejd.

Styrelsesammanträde den 22 januari 1944. Fr. v. syns B. Meyer, B. B. Gustavsson, E. Sundblad, K. Holmberg och J. Journath
Bild från 1937 från skriften Norrköpings Byggmästareförening 50 år.
Gammal annons för John Journath Byggnadsbyrå.
Bild från 1937 från skriften Norrköpings Byggmästareförening 50 år.