24 januari, 2018
Födelsen av IDERVALL Fastigheter

Under 2017 startar vi, Susann och Eric Idervall, vår färd framåt med att bygga upp ett mindre fastighetsbolag. Vi inser att det är en stor utmaning men också att det kommer att vara mycket givande att få chansen att skapa något eget tillsammans.
Mycket ska göras och många beslut ska tas. Roller ska fördelas och system skapas. Nu startar också arbetet med att göra en analys av nuläget och att dra upp strategier för framtiden. 

Så, full fart framåt!