PÅ RITBORDET

Idekoncept restaurang
Idekoncept restaurang
Idékoncept gällande att omdana denna gamla bryggeribyggnad till gårdens restaurang.
Analys
Analys
Platsen har sin "framsida" mot sydost med vackra vyer coh vi valde att utnyttja detta genom att lägga utbyggnaden längs fasad i det läget. Solstudie för att kontroller ljusinfallet i designen.
Förslag utbyggnad
Förslag utbyggnad
För att rymma tillräckligt med gäster, kök, bar och teppan yaki mer än dubblerades ytan på entréplan. Plan två för servicefunktioner.
Transparens
Transparens
För att byggnaden ska stå för sig själv valde vi ett tillägg i form av ett orangeri med mycket glas och transparens och endast en våning.
Sektioner
Sektioner
Material
Material
Genuina material som åldras vackert i den gamla delen.
Orangeriet
Orangeriet
I tillbyggnaden en "lätt" känsla med mycket växter.
Bakre utrymmen
Bakre utrymmen
Mustiga kulörer och vackra material.
Skissandet
Skissandet
Att skissa digitalt gör att jag kan arbeta mobilt och det är enkelt att få en överblick över olika lösningar- här i Morpholio trace.
Koncept restaurang_Page_8
Koncept restaurang_Page_8
Utbyggnad restaurang mörkt trä mellan partier
Utbyggnad restaurang mörkt trä mellan partier

Designprocessen

 

Här beskriver vi en del av designprocessen - hur går det till och hur startar man egentligen idéarbetet...

Initiala studier

 

Hur kan vi lägga till ett litet museé-garage till den befintliga gamla byggnaden? En första skiss på volymerna och ev utformning av portarna.